Hvilke fonde klarer sig bedst?

Listen viser udviklingen i fondenes afkast, målt i procent, i givne perioder. Brug de grønne og røde pile til at se, hvilke fonde der har klaret sig bedst i den valgte periode.

Du kan sortere listen

Sorter listen ved at vælge en bestemt periode i fold-ud baren over listen. Den valgte periode kan du også se i den yderste højre kolonne.

Listen opdateres

Listen opdateres dagligt på hverdage.


Afkast Risiko
niveau
Fond Periode

Afkast den sidste måned

2,02%    4 Danske Invest, Globale Indexobl. EUR-h 17-07-2017 / 14-08-2017
1,25%    6 Schroders, Ejendomsaktier EUR-h 17-07-2017 / 15-08-2017
0,75%    3 Skandia AM - Lange obligationer 17-07-2017 / 15-08-2017
0,55%    3 JPMorgan, Global Inv. Grade Obl. EUR-h 17-07-2017 / 14-08-2017
0,54%    4 Nordea, Europa High Yield Obligationer 17-07-2017 / 14-08-2017
0,42%    7 JPMorgan, Brasilien 17-07-2017 / 15-08-2017
0,38%    6 Invesco, Storkina 17-07-2017 / 15-08-2017
0,24%    2 Skandia AM - Korte Obligationer 17-07-2017 / 15-08-2017
0,09%    1 Skandia AM - Pengemarked 17-07-2017 / 15-08-2017
-0,06%    3 Skandia AM - Alternative Fonde 17-07-2017 / 15-08-2017
-0,13%    4 MacKay Shields USA High Yield Obl. EUR-h 17-07-2017 / 14-08-2017
-0,60%    6 Schroder Østeuropa 17-07-2017 / 15-08-2017
-0,74%    5 SEB, Danmark 17-07-2017 / 15-08-2017
-0,80%    6 Investec, Europa 17-07-2017 / 14-08-2017
-0,91%    6 JPMorgan, Latin Amerika 17-07-2017 / 15-08-2017
-1,08%    5 Handelsbanken, Danske Aktier 17-07-2017 / 15-08-2017
-1,14%    6 Nykredit Danske Fokusaktier 17-07-2017 / 15-08-2017
-1,21%    6 Capital Group Japan - EUR Hedged 17-07-2017 / 14-08-2017
-1,42%    5 ValueInvest, Global 17-07-2017 / 14-08-2017
-1,46%    6 C WorldWide Asia ex. Japan 17-07-2017 / 14-08-2017
-1,47%    6 Capital Group Japan 17-07-2017 / 14-08-2017
-1,52%    6 SEB, Europa Small Cap 17-07-2017 / 15-08-2017
-1,63%    7 BlackRock, Guldaktier 17-07-2017 / 14-08-2017
-1,70%    6 T R Price, Globale Nye Markeder 17-07-2017 / 14-08-2017
-1,90%    6 BlackRock, Østeuropa 17-07-2017 / 14-08-2017
-2,17%    4 Aberdeen, Nye Markeder Obligationer 17-07-2017 / 14-08-2017
-2,22%    6 T R Price, USA 17-07-2017 / 14-08-2017
-2,25%    6 JPMorgan, Finansaktier 17-07-2017 / 14-08-2017
-2,30%    6 SKAGEN, Global 17-07-2017 / 15-08-2017
-2,51%    5 C WorldWide Global Ethical 17-07-2017 / 14-08-2017
-2,53%    5 Nordea, Europa Value 17-07-2017 / 14-08-2017
-2,92%    5 NN Invest, Bæredygtig Globale Aktier 17-07-2017 / 15-08-2017
-2,93%    6 BIL Danmark 17-07-2017 / 15-08-2017
-2,94%    6 BlackRock, USA Value 17-07-2017 / 14-08-2017
-2,97%    6 Fidelity, Teknologiaktier 17-07-2017 / 15-08-2017
-2,97%    4 BlackRock, US Dollar Risk 17-07-2017 / 14-08-2017
-3,17%    6 C WorldWide Global 17-07-2017 / 14-08-2017
-3,56%    6 Sparinvest, Global Value 17-07-2017 / 14-08-2017
-3,70%    7 JPMorgan, Rusland 17-07-2017 / 15-08-2017
-3,72%    6 Goldman Sachs Global Small Cap 17-07-2017 / 14-08-2017
-3,84%    6 JPMorgan, Healthcare aktier 17-07-2017 / 15-08-2017
-4,00%    6 JPMorgan, Indien 17-07-2017 / 14-08-2017
-4,08%    7 Carnegie Inv Bank - Nordiske Aktier 17-07-2017 / 14-08-2017
-4,35%    6 BlackRock, Energiaktier 17-07-2017 / 14-08-2017
-4,76%    6 T R Price, USA Smaller 17-07-2017 / 14-08-2017
-5,06%    6 T R Price, Råstoffer aktier 17-07-2017 / 14-08-2017

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Skandia Link kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl i præsentationen. Skandia yder ikke aktiv investeringsrådgivning i forbindelse med kundernes valg af fonde. Skandia stiller informationer og hjælpeværktøjer til rådighed på internettet og via vores rådgivningscenter.

Ingen garanti for fremtidige afkast
Informationerne udgør ingen garanti for de fremtidige afkast, og er ikke bindende for fondsforvalteren eller Skandia Link.

Fandt du det, du søgte?

x